YOUR PARTNER ON AND IN THE WATER

SAFETY – QUALITY – INNOVATION- FLEXIBILITY – TEAM WORK


Lager

Stacks Image 8243
Vi har selv værkstedet med for i Nordic Marine Service A/S lægger vi vægt på at vores grej og materiel er mobilt, Så kan vi servicere kunderne bedst muligt og på de steder, kunderne ønsker arbejdet udført.

Ved længerevarende entrepriser eller opgaver til søs medbringer vi 10 eller 20 fods containere, som er indrettede med veludrustede værksteder og opholdsrum. Alle containere kan sendes til en hvilken som helst destination i verden.

Vi har også en 20 fods container med godkendt dekompressionstank med dykkersystem, indbygget, så den kan benyttes enten på land eller ombord på et fartøj.

Nordic Marine Service A/S | Grønlandsvej 1 | 5700 Svendborg | Telefon: +45 62 22 30 85 | E-mail: mail@nmsdiving.dk

© 2014 Nordic Marine Service