YOUR PARTNER ON AND IN THE WATER

SAFETY – QUALITY – INNOVATION- FLEXIBILITY – TEAM WORK


IRM Services

Når der ikke er tid til dokning eller ændring af sejlplaner, udfører Nordic Marine Service A/S skibsservice på stedet under vand. Vi planlægger efter skibets sejlplan, så besætningen kan fortsætte lastning og/eller losning imens skibet ligger til kaj under survey'et eller reparationen.
Efter endt skibsservice kan skibet afsejle til tiden og overholde sejlplanen.

For vores kunder og samarbejdspartnere betyder det, at NMS fremover kan tilbyde en samlet pakke med skib og dykkerteam, til at udføre forskellige skibsopgaver på reden.
Med vores velindrettede dykkerbiler, kan vi stadig udføre dykkeropgaver, fra kajkanten, mens skibet udfører sine egne opgaver.
Med base på Fyn og Sjælland, er det nu muligt, at dække skibstrafikken i henholdsvis Øresund, Storebælt og Lille bælt med kort varsel.
Der ligger fast dykkerskib i København, klar til opgaver på Øresund.

UWILD
Reparation
Mob-dock
Propel polering
Skrog rensning
Skæring af propeller
Katodisk beskyttelses
Udskiftning af transducer
Afblænding af søkasser / søindtag


Nordic Marine Service A/S | Grønlandsvej 1 | 5700 Svendborg | Telefon: +45 62 22 30 85 | E-mail: mail@nmsdiving.dk

© 2014 Nordic Marine Service